Przychodnia stomatologiczno-laryngologiczna Kormed1
lek. stom. Marek Mucha, lek. spec. Grażyna Kornecka-Mucha
Przemyśl ul. Stefana Okrzei 2/1
Tel. 16 678 41 39; kom. 730 252 123
  • Dbamy o Twój uśmiech

    Gwarantujemy, że będziesz zadowolony.
  • Kochają nas dzieci

    Najmłodsi nie boją się nas odwiedzać.
  • Jesteśmy przychodnią rodzinną

    Odwiedź nas wraz z bliskimi.

STOMATOLOG

Prywatny gabinet stomatologiczny

lek. stom. Marek Mucha

zobacz więcej

LARYNGOLOG

Prywatny gabinet laryngologiczny i NFZ

lek. spec.
Grażyna Kornecka-Mucha

zobacz więcej

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Rejestracja telefoniczna w poniedziałek i
czwartek w godzinach: od 8:00 do 18:30,
wtorek i piątek: od 8:00 do 14:30,
środa: od 13:00 do 18:30

tel. 16 678 41 39
kom. 730 252 123

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO LEKARSKA KORMED 1 S.C., UL. OKRZEI 2/1, 37-700 PRZEMYŚL INFORMUJE:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO LEKARSKA KORMED 1 S.C. w Przemyślu
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
b) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
4) w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,
5) w przypadku, o którym mowa w pkt 4, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.